@z[@@v@@ʎ̔


ʎ̔

S

QTN

ON

PRCVQQ
|PCQTP

PWS
|PU

PUCQSV
|PCWOP

ʕʌʎ̎Ґ

ʕʎҐ̐}

؂

ߋ10NԂ̌ʎ̎Ґ
g15
g16 g17 g18 g19 g20 g21 g22 g23 g24 g25
12 34 32 23 27 17 27 22 22 16 21 20
12
391 387 302 277 286 228 218 215 190 200 184


s{ʎҁi25Nj
{ җ݌v
P m QPX |PU
Q Ɍ PWV {W
R t PWU {PP
S É PWS {QX
S kC PWS |PU
U ʌ PWO |QO
V { PVX |R
W _ސ쌧 PUW |PP
W s PUW |PT
PO PUR {QP

Ґ
SCRVRl |RWl


yz[ɖ߂z